ANBI

 

Stichting Dierenhulp Zeeuws-Vlaanderen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar een vergoeding van gemaakte onkosten is wel mogelijk.

Verder betekend de ANBI status voor u dat uw giften, onder bepaalde voorwaarden, als aftrekpost kunnen worden gebruikt voor belastingvoordeel.

Voor meer informatie over deze voorwaarden, verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst

Stichting Dierenhulp Zeeuws-Vlaanderen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder het nummer 66513871. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de stichting is 856588660.“

 

Voor uitgebreidere informatie over ons beloningsbeleid, onze doelstelling en activiteiten, verwijzen wij u graag naar ons meest recente beleidsplan.  Voor de jaarafrekening, klik hier.